🔥 ශ්‍රී ලංකා‍වේ පළමු කොරෝනා මරණය

Saturday, March 28, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළමු මරණය අද සවස වාර්තාවූ බව කණගාටුවෙන් යුතුව වාර්තා කරන්නට සිදුව තිබේ.
මියගියේ දැඩිසත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි
  Read More>>