ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ඇණහිටී අගමැති නියෝගයෙන් ආහාර බෙදාහැරීමට විසඳුම්

Saturday, March 28, 2020 0 Comments

ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් රජය පනවා තිබූ නීති රීති වල ගැටලුකාරී තත්වය හේතුවෙන් අද දිනයේ දඹුල්ල, මීගොඩ  ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට සහ මැනිං වෙළෙදපලට  එළවළු මිලදී ගැනීම සදහා තොග
  Read More>>