මළගෙදර යන්නැයි ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් අරං දඹුල්ලෙන් එළවළු ඇදලා

Saturday, March 28, 2020 0 Comments

කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිට දඹුල්ලේ මළ ගෙදරකට යාම  සඳහා ඇදිරි නීති අවසර පත්‍රයක් ලබා ගෙන  වාහන තුනකින් එළවළු ප්‍රවාහනය කළ ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ගත් පුද්ගලයෙක් සමඟ තිදෙනෙකු යක්කල පොලිසිය මගින්
  Read More>>