අටලුගමෙන් කොරෝනා සැක තව 20 ක් හදුනාගැනේ

Saturday, March 28, 2020 0 Comments

බණ්ඩාරගම අලුත්ගම සර්වෝදය උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපිත කළ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත යැයි සැක කරන පුද්ගලයින් 20 දෙනෙකු
  Read More>>