මහීපාල හේරත් උතුරේ ආණ්ඩුකාර ධුරයට

Monday, March 23, 2020 0 Comments

මහීපාල හේරත් මහතා උතුරු මැද පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙයි. මේ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනු ලැබුවේය.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News