මහීපාල හේරත් උතුරේ ආණ්ඩුකාර ධුරයට

Monday, March 23, 2020 0 Comments

මහීපාල හේරත් මහතා උතුරු මැද පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙයි. මේ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනු ලැබුවේය.