ලාහෝර් සිට පැමිණි රොෂාන් මහානාම නිවසේදී ස්වයං නිරෝධායනයට

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments


ලාහෝර් සිට PSL තරගාවලියේ තීරකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් සිට අද (18) පෙරවරුවේදී දිවයිනට පැමිණී ක්‍රිකට් නිලධාරී රොෂාන් මහානාම පැමිණීමෙන් අනතුරුව සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තබමින් තමා ස්වයං නිරෝධානයක් සිදු කරගන්නා බව සඳහන් කර තිබුණා.