වවුනියාවේ ඇවිදිමින් සිටි චීන තරුණිය හා තරුණයින් දෙන්නා කොරෝනා කියා අල්ලලා

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

වව්නියාව නගරය තුළ කොරෝනා රෝගී බවට සැක චීන ජාතිකයන් තිදෙනකු සැරිසරන බවට පොලිසියට ඊයේ (16වැනිදා) පස්වරුවේ දැනගන්නට ලැබී ඇත. ඒ අනුව රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයත් සමග ගිලන්
  Read More>>