🔥 කටුනායක ගුවන් තොටුපළ සති 2 කට අගුළු දමයි

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

ද (17) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  සති දෙකක්  යනතුරු කටුනායක  බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල වසා දැමීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී
  Read More>>