සති දෙකක් රටේ සියලු කටයුතු අක්‍රිය කළ යුතුයි - ඇමති විමල්

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

ද දිනයේ රජයේ නිවේදන මගින් සඳුදා නිවාඩුව දීර්ඝ නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් විවේචන එල්ල විය. මැතිවරණය නිසා එසේ කළ බව කියමින් රජයට එරෙහිව සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාබහක් මතු විය.
මේ අතරවාරයේ කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධ පවතින අන්තරායකාරී තත්වය පාලනය කිරීමට සති දෙකක කාලයක් රටේ සියලු කටයුතු අක්‍රීය කළ යුතු බවට
  Read More>>