කෙනෙහෙළිකම් ඉවසනු බෑ කියා ශ්‍රීලනිප තනිව තරග කිරීමට සැරසේ - දිස්ත්‍රික් නායකයින් නම් කෙරේ

Monday, March 16, 2020 0 Comments

පසුගිය දිනවල 'උකුස්සා' කතාවක් සමග පොහොට්ටු හා ශ්‍රීලනිප තකභේද උග්‍රවූ අතර නාමයෝජනා නම් කිරීමේදී මුතුහෙට්ටිමග වැනි ශ්‍රීලනිප ඇතැමුන්ගේ නම් කැපී තිබුණි. මේ අනුව ප්‍රමාණවත් තරම් තම
  Read More>>