දියතලාව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 17 හා 61 වියැති දෙදෙනෙක් බදුල්ල රෝහලට

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments


දියතලාව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ඊයේ (16) අසාධ්‍ය තත්වයෙන් බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව දියතලාව පොලිසිය සඳහන් කළේය.
  Read More>>