📷 කෙටි ඇදිරි නීති විරාමයේදී නයිජීරියානුවන් හැසිරුණ හැටි

Tuesday, March 31, 2020 0 Comments


කොරෝනා ආසාදනය නිසා ලොක් ඩවුන් කර තිබෙන නයිජීරියාවේ
  Read More>>