මත්තෙගොඩ රණසිංහගේ කළුතර ගයිඩ් මිතුරන් හතරක් නිවෙස්වලම නිරෝධායනයක

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments


මෙරටදී මුලින්ම හමුවූ කොරෝනා වෛරසය වැලඳුණු මත්තෙගොඩ ජයන්ත රණසිංහ සංචාරක මග පෙන්වන්නා ඇසුරු කළ කළුතර හා බේරුවල ප්‍රදේශවල තවත් සංචාරක මග පෙන්වන්නන් හතර දෙනකු තම
  Read More>>