සතොස පික්මී එක්ව කොළඹ අවටට ආහාර බෙදයි

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments


අන්තර්ජාලය (ඔන් ලයින්) හරහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ඇනවුම් කර නිවෙස් වෙතට ගෙනෙවිත් දීමේ වැඩපිළිවෙළක් ලංකා සතොස මගින් අද (25) ආරම්භ කළ බව
  Read More>>