ඇඳිරි නීතිය අතරේ 150 බීළූණු 500 ට විකුණන අන්තර්ජාල සුපර්මාර්කට් එක

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ ඇනවුම් කළ හැකි කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික වෙළඳ ආයතනක් පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලට අතවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීමේදී පාරිභෝගිකඅධිකාරිය විසින් අද (25) දහවල් වටලනු ලැබුවා.

  Read More>>