බැංකු ප්‍රධාන ශාඛා විවෘතව තබන්න - ජනපති නියෝග

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

අවශ්‍ය පරිදි තම ශාඛා විවෘතව තබන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් වාණිජ බැංකු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News