බැසිල්ගේ යෝජනාව අනුව ආහාරද්‍රව්‍ය නිවසටම ලබාදීම වෙන්නෙ මෙහෙමයි

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

ඳිරි නීතිය ඉවත් කළ අවස්ථාවේ කොළඹ හා තදාසන්න නගරවල වෛරස පැතිරීමේ බියද ඇති කරමින් ජනතාව ඒකරාශීවූ නිසා ජනතාව ඒකරාශීවීම වළකමින් නිවසටම අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය
බෙදාහැරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ ප්‍රධානී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මුල් කරගෙන ඇති විය. ඒ ගැන
  Read More>>