අවදානම් කලාප ඇඳිරි නීතිය ලබන මාසේ 6 වනදා දක්වා?

Thursday, March 26, 2020 0 Comments

කොවිඩ් – 19 වෛරසය පැතිර යාම වැළැක්වීම සඳහා දැනට කොළඹ ගම්පහ හා කළුතරට පනවා ඇති ඇඳිරි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News