තුන්වැන්නකු IDH රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට

Thursday, March 26, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන් අයි.ඩි.එව් රොහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ රෝගීන් දෙදෙනෙකු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News