🔥 කොරෝනා ආසාදිතයින් එකතුව 65 දක්වා ඉහළට

Friday, March 20, 2020 0 Comments


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාවේ අද
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News