රත්නපුර මැණික් ව්‍යාපාරිකයා බිරිඳට සහ දරුවාටත් කොරෝනා දී තව මළගෙවල් ගානෙත් ගිහින්

Friday, March 20, 2020 0 Comments

කොවිඩ් 19 වැලඳී අයි.ඩී.එච්. රෝහලට යැවූ රත්නපුරේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයාගේ බිරියට හා 12 හැවිරිදි දියණියටත් රෝගය වැලඳී ඇති බවට තහවුරු කර ගැනීමත් සමග
  Read More>>