🔥 කොරෝනා ආසාදිතයින් දැන් එකතුව 50 යි

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

4.30 pm
මෙරට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වු තවත් පුද්ගලයින් 09 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිබේ ඒ අනුව ආසාදිත මුලු සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව
  Read More>>