ඇදිරි නීතිය අතර නිදන් හෑරූ 4 ක් අත්අඩංගුවට

Sunday, March 22, 2020 0 Comments


ඇදිරි නීතිය පනවා තිඛෙන අතර තුර නිදන් සොයමින් කැණිම් කළ හමුදා සෙබලෙකු ඇතුලු 4 දෙනෙකු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිඛේ.

  Read More>>