යුරෝපයෙන් ආ පිරිසක් කෝට්ටේ නිවාස 40ක ස්වයං නිරෝධායනයේ

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

ඉතාලිය ඇතුලු රටවල් කිහිපයක සිට ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහනගරසභා බල ප්‍රදේශයට පැමිණ  නිරෝධානයට යොමු නොවී සිටි බව කියන පිරිස් සිටි නිවාස 40 ක පුද්ගලයන් සිය නිවෙස තුළදීම
  Read More>>