ඡන්දය කල් දැමිය යුතුයි කියල විශ්වාස කරන් නෑ ඡන්දය අපි දිනන හින්දා - සෞඛ්‍ය ඇමතිනි

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

සුගියදා දෙරණ නාලිකාවේ අලුත් පාර්ලිමේන්තුව වැඩසටහනට සහභාගීවූ සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය එහිදී කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් රටේ උද්ගතව ඇති තත්වය සාකච්ඡා කරමින් සිටි අතර නිවේදක සංඛ ඇසූ ප්‍රශ්නයකින් කියැවුනේ
  Read More>>