දෙරණ ටීවී හා හිරු ටීවී නිව්යොර්ක් ටයිම්ස් මහින්ද-චීන ගනුදෙනු විවාදය වාර්තා කළ අයුරු

Friday, July 20, 2018 0 CommentsSome say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News