ශ්‍රී ලංකා පිළිකා සංගමය සහ ඉන්දිරා පිළිකා භාරය පිළිකා වැළැක්වීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට

Friday, January 08, 2021 0 Comments


ශ්‍රී ලංකා පිළිකා සංගමය සහ ඉන්දිරා පිළිකා භාරය පිළිකා වැළැක්වීම, කල්තියා හඳුනා ගැනීම මෙන්ම  පිළිකා රෝගීන්ට සහ පවුල්වලට උපකාර කිරීම සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුමක් සඳහා ඊයේ (ජවාරි 7) වන දින අත්සන් තැබීය.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම හරහා පියයුරු පිළිකා සහ ටීඑල්සී ව්‍යාපාරයට විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇත. රටේ පිළිකා වැළඳීමේ ප්‍රවණතාව ඉහළ යමින් පවතින යුගයක පිළිකා වලින් තොර ලෝකයක් දැකීම මෙම ගිවිසුමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වී තිබේ.

මෙම ආයතන දෙක පවසන පරිදි විශේෂයෙන්ම පියයුරු පිළිකා කලින් හඳුනා ගැනීම මගින් මුල් අවධියේදීම එය සුවකළ හැකියි. එබැවින් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමුකිරීමේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව පුළුල් ලෙස ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමටද ඔවුන් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.

ශ්‍රී ලංකා පිළිකා සංගමය වසර 70 කට වැඩි කාලයක සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර ඉන්දිරා පිළිකා භාරය 2016 වර්ෂයේදී පිහිටුවා ඇත. මෙම ආයතන දෙක දැනට ව්‍යාපෘති 20 ක් හරහා පිළිකා රෝගීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා සහාය වෙමින් සිටී. රටේ පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා මෙසේ එකට එක්ව කටයුතු කිරීමෙන් හැකිවෙනු ඇතැයි මෙම ස්වේච්ඡා සංවිධාන දෙකම විශ්වාස කරයි.