නීතිගත ආරක්ෂාවක් නෑ කියා Covid19 සේවයෙන් පීඑච්අයිලා අයින් වෙලා

Friday, July 17, 2020 0 Comments

අද (17) දහවල් 12.30 සිට කොවිඩ් 19 පාලනයට අදාළ සියලු රාජකාරීවලින් ඉවත්වීමට ශ්‍රී ලංකා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.
  Read More>>