මාවුස්සාකැලේ ජලාශය හිඳී මතුවූ නටබුන්

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments


මධ්‍යම කඳුකරයේ ජලවිදුලිබලාගාර පෝෂක ප්‍රදේශ වල පසුගිය කාලයේ වැසි අඩුවූ නිසා මාවුස්සාකැලේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News