කසිප්පු දෙසොයුරන් අල්ලන්න පොලිසියෙන් නිවසකට කඳුළු ගෑස්

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments

ලව්ව හම්බුළු ප්‍රදේශයේ ජනතාවට කරදරකාරි ලෙස හැසිරෙමින් නීති විරෝධි මත්පැන් ජාවාරමක නිරතට බව කියන එකම පවුලේ අයිය මලෝ කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර අත්අඩංගුවට ගැනීමට සිදුවූ බව අලව්ව පොලීසිය පවසයි.

  Read More>>