නැවත විවෘත කිරීම කළ හැකි අයුරු ගැන නවසීලන්තය ඉතාලිය දකුණු කොරියාව ස්පාඤ්ඤය හා චෙක් ජනරජය දැන් හිතන විදිහ

Friday, May 01, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස පැතිරීම මත ලෝකයේ රටවල් අගුලු දැමීම නිසා ඇතිව තිබෙන ආර්ථික හානිය ඉමහත්ය. අර්බුදයේ මැද සිටින ලංකාව ඇතුළු රටවල් නැවත තම රට විවෘත කිරීම ගැන කොන්දේසි සහිතව කල්පණා කරමින් සිටී. සමාජ දුරස්ථභාවය නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යෑම කළහොත් මෙම විවෘත කිරීමට නිසි ලෙස කළ හැකි බව මේ රටවල පිළිගැනීමය. එවන් රටවල් 5 ක්
  Read More>>