දඹුල්ලේදී එක්වරම වැටී මියගිය සෙබළ තරුණයා

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

ඹුල්ල බස් නැවතුම්පොලේදී යුද හමුදා සෙබළෙකු එක වරම පාරට ඇදවැටී මිය යාමේ සිදුවීමක් අද වාර්තාවූ අතර කොරෝනාදැයි බිය වී පැය භාගයක් යනතුරු කිසිවකු ළගටවත් පැමිණ රෝහල් ගත කර නොතිබීම
  Read More>>