අගුලුදැමූ බිහාරයේ ළමුන් ගෙම්බන් කෑ කතාව

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරස් වසංගතයේ දරුණු ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගනිමින් සිටින ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ අගුලු දැමීම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග එරට ජනතාවට කුසගින්න නිවා ගැනීමට ක්‍රමයක් නොමැති වීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමුව ඇත. මෙවන් වාතාවරණයක් තුළ අගුලු දැමීමේදී
  Read More>>