අධික වැසි නිසා කෑගල්ලේ දෙදෙනෙකු අනතුරේ

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

දිවයින පුරා පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මේ වනවිට දෙදෙනෙකුගේ ජීවිත අනතුරට ලක්ව තිබේ.
දියේ ගසාගෙන යාමෙන් සහ පස් කණ්ඩියක් කඩා වැටීමේ සිද්ධි දෙකක් දහවල් වාර්තා විය.
  Read More>>