හෙට වැඩ සිදුවිය යුත්තෙ මෙහෙමයි - නි. පොලිස්පති අජිත් රෝහණ

Sunday, May 10, 2020 0 Comments

හෙට 11 දින රජයේ හා පුද්ගලික අංශයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා දැක්වූ අදහස් පහත පරිදිය.
හෙට දිනයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, බස්නාහිර පළාත සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය ඇඳිරි නීතිය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News