මංගල උත්සව පැවැත්වීමට පවතින කොන්දේසි ගැන විශේෂ දැනුම්දීමක්

Friday, May 15, 2020 0 Comments

මංගල උත්සව පැවැත්වීම සඳහා කොන්දේසි සහිතව අවසරය හිමිවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ ප්‍රකාශ කරයි.

  Read More>>