මෝදර මියගිය කාන්තාවගේ සැමියා චූන් පාන් වෙළෙන්දෙක්

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදිතව අද මියගිය මෝදර ප්‍රදේශයේ කාන්තාවගේ සැමියා පසුගිය දිනවල ත්‍රිරෝද රථයකින් බේකරි නිෂ්පාදන අලෙවිකළ චූන් පාන් වෙළෙන්දෙකු වීම නිසා එම නිෂ්පාදන ලබාගත් අය තැතිගැන්මකට ලක්ව ඇතැයි වාර්තාවේ.
මෙරට 9 වන කොරෝනා මරණය ලෙස වාර්තාවූ මෙම කාන්තාව කොළඹ 15 මෝදර මෙත් සඳ සෙවණ 'බී' තට්ටු නිවාස ඒකකයේ 13 වන මහළේ
  Read More>>