සංජේ දත් ෂෙයාර් කළ රිෂී කපූර් සහ රන්බීර් කපූර් සමග සිහිවටන ඡායාරූපය

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

සංජේ දත් මෑතකදී රිෂි කපූර් සහ රන්බීර් කපූර් සමඟ ඡායාරූපයක් බෙදාහදා ගෙන තිබුණි. එම ඡායාරූපයට ඉහළින් ඔහු සඳහන් කර තිබුණේ ‘ඔහු සෑම විටම මට වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් විය’ යනුවෙනි.
රිෂී කපූර් නම් ප්‍රවීණ රංගවේදියා බ්‍රහස්පතින්දා මිය යාමෙන් පසු සංජේ දත් විසින් රිෂි කපූර් සහ ඔහුගේ පුත්
  Read More>>