ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතර ලන්ඩන් සිට පැමිණි දෙදෙනෙක්

Monday, May 18, 2020 0 Comments

යේ(17)  දින වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් අතර ලන්ඩනයේ සිට ඉකුත් දා මෙරටට පැමිණ දැනට හෝටලයක නිරෝධායනය වෙමින් සිටින පුද්ගලයින් දෙදනෙක් සිටින බව සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කර සිටිනවා.
මෙම දෙන්නාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇත්තේ දැනට
  Read More>>