තේ කඩේ ඉඩ නෑ කියා නවසීලන්ත අගමැතිනිය ආපසු භරවා යවලා

Monday, May 18, 2020 0 Comments


නව කොරෝනා වයිරසය හෙවත් "කොවිඩ්19" වසංගතය ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කිරීම සඳහා පනවා ඇති සීමා නිසා තේ පැන් හලකට ගිය නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජසින්ඩා ආඩෙන් එතැනින් ආපසු හරවා යැවීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වෙයි.
නව කොරෝනා වයිරසය හෙවත් 'කොවිඩ්19' වසංගත සමයේදී දුන් නායකත්වය හේතුවෙත් නවසීලන්ත
  Read More>>