රට ඇරියත් දුරස්ථභාවය දිගට ගෙනයාම හරි අමාරු වැඩක් - කොරෝනා හමුවේ හොං කොං ඉදිරි ගමන ගැන මහාචාර්ය මලික් කියන කතාව

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

ව කොරෝනා වෛරසය සමඟ රටේ ඉදිරි ගමන සිදු වන්‍නේ කෙසේදැයි හොං කොං විශ්වවිද්‍යාලයේ ‍මහජන සෞඛ්‍ය විද්‍යාලයේ වෛරස පිළිබඳ අධ්‍යයනවේදී  ශ්‍රී ලාංකික මහාචාර්ය වරයෙකු වන මලික් පීරිස් මහතා විසින් අදහස් පළ කර තිබේ.
හොං කොං රටේ කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තියේ මුල් රැල්ල ඇති වූයේ
  Read More>>