මෝදර මියගිය කාන්තාව හා සාලමුල්ලේ පිරිමියෙකු නිසා 41 ක් නිරෝධායනයට

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

කොළඹ – මෝදර – මහල් නිවාස සංකීර්ණයකින් සහ කොළොන්නාව – සාලමුල්ල ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් දෙදෙනෙකු අද දින සොයාගත් අතර එකී කාන්තාව පසුව කොරෝනා නිසා මියගියාය.
  Read More>>