විශාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදනවා රජයෙන් සතයක්වත් ගන්නෑ - ක්‍රිකට් ආයතනය

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

මෙරට විශාලතම ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රීඩාංගනය යයි කියමින් හෝමාගම දියගම ප‍්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ක්‍රිකට් පිටිය පිළිබඳ හෝමාගම මන්ත්‍රී ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන කර තිබෙන ප්‍රචාරණය සමග මේ දිනවල විවේචන මතුව තිබේ. ලංකාවට මෙවැනි මුදල් නාස්ති කිරීම් මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය නැති බව
  Read More>>