නෙදර්ලන්තයේ සමාජ දුරස්ථභාවය වෙනුවෙන් අවන්හල්වලට වෙන් කළ කුටි

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය ඉතා ශීඝ්‍ර ලෙස පැතිර යාම හේතුවෙන් සෑම රටක්ම සමාජ දුරස්ථ භාවය කෙරෙහි තම අවධානය යොමු කර තිබේ. මෙසේ සමාජ දුරස්ථභාවයට ඉඩ දීම සඳහා නෙදර්ලන්තයේ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් අවන්හල විසින් ඉතා සුවිශේෂී පියවරක් අනුගමනය කර ඇත. ඔවුන් තම අවන්හල තුළ තනි හරිතාගාර
  Read More>>