පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් හිරුණිකා කොණ්ඩය දන්දීලා

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments

මා පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් කෙස් කළඹ පරිත්‍යාග කළ බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ඡායාරූපයක් සහිත ෆෙස් බුක් සටහනක් පළකරමින්

  Read More>>