සඳුදා සිට දිස්ත්‍රික් අතර ගමනාගමනය ගැන ගැසට් නිවේදනය සූදානමින්

Thursday, May 07, 2020 0 Comments

ලබන සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මක ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ දිස්ත්‍රික් අතර ගමනා ගමනය පිළිබඳව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා.
  Read More>>