අරලිය මැදුරේ රැස්වීමට විපක්ෂයෙන් දෙන්නයි

Monday, May 04, 2020 0 Comments

අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් කැඳවන ලද හිටපු පාර්ලිමේන්තු. මන්තී‍්‍රවරුන්ගේ රැස්වීම අරලියගහ මන්දිරයේදී මේ වන විට පැවැත්වෙන අතර පැවති පාර්ලිමේන්තුවේ
  Read More>>