අගමැති මහින්ද කැඳවූ රැස්වීමට ජවිපෙත් නෑ -සමගි පිලත් නෑ

Saturday, May 02, 2020 0 Comments

මැයි 04 වන දින අරලියගහ මන්දිරයේදී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් කැඳවා ඇති රැස්වීමට තමන් ඇතුළු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු සහභාගී නොවන බව එම පක්ෂයේ නායක අනුර
  Read More>>