මුලතිව් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ දෙදෙනෙක් මියයති

Friday, May 01, 2020 0 Comments

මුලතිව් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු මියගොස් තිබේ. ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසා සිටියේ ඔවුන් දෙදෙනා
  Read More>>