ඇඳිරිනීතිය ඉවත්වීම කඩිනම්වීම ඉතිරිව ඇති අවදානම් කලාප අනුවයි

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතයෙන් ක්‍රමයෙන් ඉවතට යන ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වනවිට දිස්ත්‍රික්ක 23 කට විටින් විට පනවන ඇඳිරි නීතිය හා කොළඹ - ගම්පහට දිගටම පනවන ඇඳිරි නීති තත්වයන්හි වෙනස්කම් ඉදිරි දිනවල සිදුවන්නට නියමිතය. ඒ අනුව හෙට සිකුරාදා ප්‍රසිද්ධ කරන්නට නියමිත සති අන්තයේ ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳ නිවේදනයේදී කොළඹ ගම්පහට හැර සෙසු ප්‍රදේශ වලට නොපනවන්නට ඉඩ ඇතැයිද වාර්තාවේ.
මෙම ලිහිල්වීම අදාළ ප්‍රදේශවල වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයින්
  Read More>>